2016-02-05

Lúdavató

 

A Fazekas nagyszabású eseményeinek egyike, mely minden évben megrendezésre kerül az újonnan belépő kilencedik évfolyam számára.

A Lúdavató továbbviszi a Gólyatábor egyik feladatát, vagyis elősegíti az osztályok összehangolását. Az együttműködést, valamint a lelkesedést a program iránt, a versenyszerű megrendezés fokozza. A Lúdavató négy részből áll, melyet az esemény első periódusa, vagyis a kampány indít. A kampányidőszak alatt az iskolában jobban pezseg az élet, mint általában. Reggelenként a főlépcső megtelik lelkes gólyákkal, akikben tombol a győzelem iránti vágy, és sütiket, valamint ingyen öleléseket osztogatnak az iskolába érkező diákoknak. Hogy ezt miért teszik? Céljuk nemcsak a fáradt iskolatársak felvidítása, vagy a reggelek színesebbé tétele, hanem cserébe szavazatodat kérik az utolsó napon megrendezett előadásra. A nyüzsgő reggeli élet mellett, a kilencedikesek saját készítésű plakátokat helyeznek el a folyosókon, ezzel is motiválva diáktársaikat, hogy szavazzanak.

A Lúdavató második fele, vagyis a kvíz és az előadás egy nap alatt zajlik le. A kvízben az osztályok 6 csoportra bomlanak a 6 témához. A kvíznek, sincs más célja, mint összekovácsolni a diákokat. A játékos feladatsor megoldása közben is gyakorolják a kilencedikesek a csapatban való együtt működést.

A Lúdavató utolsó szakasza az előadás, ami a legmeghatározóbb mindközül. Az előadást az osztályindulók előzik meg, melyet saját maguk költenek, hangszerelnek a megadott mesefőcímdalra. A gólyák feladata egy negyedórás színjáték megírása, megrendezése, valamint előadása. A performansz alapkontextusa az iskolánk névadójának, Fazekas Mihálynak a Lúdas Matyi című elbeszélő költeménye. A kilencedikesek már szeptember 2. hetétől kezdve erre készülnek és délutánjaikat rászánva a legnagyobb odaadással dolgoznak együtt. Az előadást nemcsak az iskola tanulói, gimnazisták szülei, valamint hozzátartózói nézik meg, hanem iskolánk öregdiákjai is előszeretettel jönnek el erre az estére. Az estét az előadások utáni eredményhirdetés zárja le. A nyertes osztály, nem csak a Vándor Fazekat birtokolhatja egy évig, hanem a következő Lúdavatót is nekik kell megszervezni.

A Lúdavató során nem csupán a saját osztálytársaikkal ismerkednek meg a diákok, hanem a felsőbb éves gimnazistákkal is. A Lúdavató az új kapcsolatok létesítése mellett, megtanítja a diákokat az együtt működésre, valamint lehetőséget kínál a kreativitás kibontakozására is.