2015-11-13

Gyermekjogok

Az emberi jogok kortól függetlenül minden emberre vonatkoznak, így a gyermekekre is – emberi mivoltuknál fogva. Ez az emberi jogi megközelítés alaptézise. 1989-ben ugyanakkor a világ vezetői elismerték, hogy a 18 év alattiaknak a felnőttekhez képest különleges védelemre és gondoskodásra van szükségük, amelyet egy külön egyezményben ismertek el. Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye (UN Convention on the Rights of the Child- UN CRC) az első nemzetközi jogilag kötelező érvénnyel bíró eszköz, mely a gyermekek számára az emberi jogok teljes körét, ideértve a polgári, politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi jogokat is tartalmazza. Az Egyezmény elismeri, hogy minden gyermeknek azonos jogai vannak, és jogaik érvényesítéséhez támogatásra van szükségük. Mindezeket a felnőtteknek (és az Egyezményt aláíró részes államok kormányainak) kell biztosítania számukra.

A gyermekjogok nem elvont dolgok, hanem mindaz a gyakorlati és elméleti feltétel, ami szükséges egy gyermek fejlődéséhez, részvételéhez és védelméhez. A gyermekjogok az ENSZ Gyermekjogi egyezményéből ismerhetőek meg. E joggyűjtemény – amely Magyarországon 1991 óta hatályos jog – egy olyan világ képét vázolja, ahol minden gyermek megkülönböztetés nélkül, biztonságban, védelemben nőhet fel, ahol tisztelik a véleményét, részt vehet az őket érintő ügyekben, és az ő érdeke az elsődleges szempont.

http://unicef.hu/kategoria/gyerekjogok-vedeleme/
http://gyermekjogok.ajbh.hu/unicef.php
http://unicef.hu/mik-azok-a-gyerekjogok-2/
http://gyermekbarat.kormany.hu/a-gyerekjogok-tortenete

De a jogi felvilágosítás a kicsiknek is szól…

http://mese.tv/gyerekjogok/