Fazekas Diákönkormányzat

Mit csinálunk?

Összefoglaló a diákönkormányzat teendőiről és célkitűzéseiről.

Gólyatábor

Lehetőséget nyújt gólyák számára az évfolyamtársaik és osztálytársaik megismerésére, így megkönnyebbítve a tanévkezdést, beilleszkedést.

Fazekas+ Fesztivál

Háromnapos rendezvénysorozat keretében alkalmuk nyílik a diákoknak interaktív előadásokon résztvenni, hogy olyan témákat dolgozzanak fel, amelyekre a tanórákon nincs lehetőség.

Lúdavató

Iskolánk több éves hagyománya, melyben a kilencedikes megmutathatják osztályuk sokszínűségét.

Áttekintés

Fazekas éves programjairól, és az év menetéről, itt találhat bővebb leírást.

Céljaink

„Nem azért élünk, hogy tanuljunk, hanem azért tanulunk, hogy éljünk”

A Fazekas az általános hiedelem alapján egy versenyistálló. Ez a honlap sem tagadni sem alátámasztani nem hivatott ezt a szóbeszédet. Ugyanis mi itt nem a tagadhatatlan, mindenki által ismert eredményeinkről szeretnénk szólni, hanem arról ami sokkal kevésbé tudott: a Fazekas virágzó diákéletéről. Mi az oka annak, hogy ebben is élen járóak vagyunk? Az, hogy látjuk mindazt, amit az előttünk lévő fazekasosok bejártak, látjuk mire voltak képesek, s tudjuk, mi is ezen az ösvényen akarunk előre haladni. Az, amit tapasztalunk mindennap, az visz, motivál minket a tervekre… S mik a tervek? Minden, amit egy gyermek a maga termékeny s lehetetlen-optimista elméjével elképzelhet, álmaiban s ébren! Film klub, énekkar, újság, színjátszókör, s még miegymás… De ezeket meg is kell valósítani… erre van a Diákönkormányzat. Itt az összes diák segítséget kaphat tervei megvalósításához, hiszen nemcsak tanácsokkal, tanári pártfogókkal, reklámozással, hanem akár hasonló terveket szövögető tanulókkal is össze tudja az Elnökség hozni a diákokat, akihez minden álom, terv, vágy mint egy gyűjtőközpontba bejut, hogy onnét egy se jusson ki megvalósítatlanul, hogy így a Fazekas összes diákja együtt alkossa meg a diákéletet...

  • Motiváció
  • Tervek
  • Kivitelezés
  • Diákélet

Elnökség

Uploaded image

Bálint Barbara

DÖK alelnök
Feladatköreim alá tartozik a gólyatábor szervezése, valamint a kommunikáció fenntartása tanárokkal, diákokkal.
Uploaded image

Zemplényi Lili

Diákönkormányzat elnöke
Én felelek az iskolánkban zajló programok és a diákélet szervezéséért, lebonyolításáért.
Uploaded image

Verkmann Zsombor

DÖK alelnök
Fazekas+ Fesztivál szervezésében veszek részt, valamint a DÖK által szervezett programok lebonyolítását segítem.